ප‍්‍රසිද්ද පාසලක Zoom මගින් ගුරුවරියටත් සිසුන්ටත් අසභ්‍ය විිඩියෝ හා ඡායාරූප එවයි

අසභ්‍ය විිඩියෝබලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ ජාතික පාසලක පාසල් දරැවන් වෙත මාර්ග ගත ඔන්ලයින් (online) ක්‍රමයට (Zoom) තාක්ෂණය යටතේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරන අවස්ථාවෙිදි දරැවන්ගේ ජංගම දුරකතන වෙත Whats app මගින් අසභ්‍ය විිඩියෝ දර්ශන සහ අසභ්‍ය ජායාරූප එවා ඇති බවට එම පාසලේ පංති භාර ගුරුවරිය බලන්ගොඩ පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ.

එම පංතියේ ඉගනුම ලබන ළමුන් 50 දෙනෙකු සහ ගුරැවරැන් 23 දෙනෙකු එකතු කර whats app කණ්ඩායමක් සකස් කර දරැවන්ට ඉගැන්විම කටයුතු කරන බවත් එලෙස උගන්වන අවස්ථාවෙිදි කිසියම් පුද්ගලයකු හෝ කණ්ඩායමක් විසින් එම Whats app කණ්ඩායම වෙත ( groop ) වෙත මෙම අසභ්‍ය විිඩියෝ දර්ශන සහ අසභ්‍ය ජායාරූප එවා ඇත.

මෙිි සමිබන්ධයෙන් විදුලි සංදේෂණ නියාමන කොමිසමි සභාවේ දුරකතන විශ්ලේෂණය ලබා ගෙන එම අපරාධය සිදු කල අය හදුනාගෙන නිිතිමය කටයුතු සිදු කිරිමට පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.