සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීමට අවධානය

මෙරට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වි ඇත.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල   මහතා මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවර පිළිබඳව කටයුතු කිරිමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය  අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වන බවයි.

මෙලෙස රජය විසින් ලියාපදිංචි කරන ලද සමාජ මාධ්‍ය අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්නන් ද සිටින බව ඔහු පැවසීය.

ෆේස්බුක් භාවිතා කරමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිරී ඇති වැරදි තොරතුරු සහ වැරදි තොරතුරු මැඩපැවැත්වීම සඳහා මෙම පියවර සලකා බලමින් සිටින බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

කෙසේ වුවද වෙතත්,  මෙලෙස සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේදැයි ඇමතිවරයා  පැහැදිලි කළේ නැත.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.