නව රැකියා බිහි කරන ආයෝජන අවස්ථා නව වසරේදී

අශන්ති වරුනසුරිය

නව රැකියා අවස්ථා දස දහසක් බිහි කෙරෙන විදේශ ආයෝජන තුනක් ඉදිරි වසරේදී සිදු කිරීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පැවසීය.

ලබන වසරේදී සමස්ත විදේශ ආයෝජන මත මෙරටට ලැබෙන රැකියා අවස්ථා සංඛ්‍යාව ලක්ෂයකට ආසන්නය. කොළඹ වරාය නගරයේ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව පළමු ආයෝජන තුන යටතේ සිදු කෙරෙන එක් ව්‍යාපෘතියක් වේ.

හම්බන්තොට කර්මාන්තපුරයේ රබර් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයක් ද ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘති තුනම මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතීන් වන බවත් රුපියල් බිලියන 550 ක් එමගින් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වන බවත් ඔහු පැවසුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.