බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර ඉහලට

බන්ධනාගාර කොවිඩ් ආසාදිත පොකුර මේ වන විට 3,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. ඒ අනුව සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 3,372ක් වන අතර, ඉන් ආසාදිතයින් 114ක් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් වේ.

ආසාදිතයින් 389ක් පිරිමි රැඳවියන් වන අතර 9 දෙනෙක් කාන්තා රැඳවියන් වන අතර මේ අතර 2,676ක් පිරිමි සැක රැඳවියන් වන අතර, 184 දෙනෙක් කාන්තා සැක රැඳවියන් වේ.

වැඩිම බන්ධනාගාර ආසාදිතයින් වන 800ක් වැලිකඩින් වාර්තා වන අතර, මැගසින් බන්ධනාගාරයෙන් 796ක්, මහර බන්ධනාගාරයෙන් 658ක් හා කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයෙන් 381ක් ද අද වන විට කොවිඩ් ආසාදිත බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 73දෙනෙක් පුර්ණ සුවය ලබා ඇති අතර, සුව වු සමස්ත නේවාසික සංඛ්‍යාව 1,772කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.