කොළඹ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ 01, 02, 10 සහ 12 යන ප‍්‍රදේශවලට හෙට පෙරවරු 09 සිට අනිද්දා අලූයම 03 දක්වා පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අදාළ ප‍්‍රදේශවලට එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි එම මණ්ඩලය පැවසුවේ. එම කාලය තුළදී කොළඹ 03, 04, 07, 08 සහ කොළඹ 09 යන ප‍්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව ද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.