නීතිපතිගේ කොරෝනා ප්‍රථිපල සෘණාත්මකයි

පසුගිය සතියේ වවුනියාවේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වීමෙන් පසු නීතිපති (ඒ.ජී.) ලිවෙරා මහතා COVID-19 පරික්ෂාවට ලක් වී ඇති අතර එහි ප්‍රථිපල සෘණාත්මක වී තිබේ.

බ්‍රහස්පතින්දා (10) වවුනියාවේ උතුරු පළාතේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සඳහා උතුරු නේවාසික බංගලාව විවෘත කිරීමට නීතිපතිවරයා සහභාගී විය.

නීතිපති සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි නිෂාරා ජයරත්න මෙනවිය කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට එය තහවුරු කරමින් පැවසුවේ නීතිපතිවරයා පරීක්ෂණ වාර්තා සෘණාත්මක වී ඇති බවය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.