මගීන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු ලබා ගැනීම අනිවාර්යයි

ලිපිනය සහ හැඳුනුම් අංකය ඇතුළුව මගීන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙස බස් ක්‍රියාකරුවන්ට දැනුම් දී ඇත.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (නියෝජ්‍ය පොලිස්පති) අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ මගියෙකු කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අනාවරණය වුවහොත් ඉතිරි මගීන් හුදෙකලා කළ යුතු බවයි.

හදිසි අවස්ථාවකදී බලධාරීන් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා බස්රථ ක්‍රියාකරුවන් සහ අනෙකුත් මගී ප්‍රවාහන සේවා සඳහා මගීන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු තිබිය යුතු බව ඔහු පැවසීය.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් මහතා පැවසුවේ සමහර අය ඔවුන් සමඟ මඟින් රැගෙන යන අතර එසේ නොකරන බොහෝ දෙනෙක් සිටින බවය.
එහි ප්‍රථිපලයක් වශයෙන්, එවැනි පුද්ගලයින් මගී ප්‍රවාහන මෙහෙයුම්කරුවන්ට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ නම, ලිපිනය සහ හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කුඩා සටහන් රැගෙන යා යුතු බව ද ඔහු පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.