ශ්‍රි ලංකාවට ලබාදිමට තිබු MCC ප්‍රදානය අත්හිටුවයි

MCC එකඟතාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නියමිතව තිබූ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 480ක ප්‍රදානය සහිත ගිවිසුම  අත්හිටුවීමට අමෙරිකාව තීරණය කරඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය අඟහරුවාදා රැස් වූ MCC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙම තීරණය යට එළඹ තිබේ.ආර්ථික වර්ධනය තුළින් දරිද්‍රතාවය අවම කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ පස් අවුරුදු කාලයක්  සඳහා   MCC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය 2019 දී මෙය  අනුමත කර තිබුණි

ශ්‍රී ලංකාව සමග ඇති කරගත් එකඟතාවක් මත පස් අවුරුදු සැලැස්මක් යටතේ මෙරට ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් සහ කෘෂිකර්මාන්තය, සේවා අංශය සහ කාර්මික ආයෝජකයින් සඳහා ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශයට  අදාළ මුදල් පිරිනැමීමට අමෙරිකාව තීරණය කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, වත්මන් පරිපාලනය එය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීභාවයට හානිකර යැයි කියමින් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.