ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගින්න පාලනය කෙරේ

කොළඹ අලුත්කඩේ පිහිටා ඇති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ හටගත් ගින්න මේ වනවිට පාලනය කර ඇත.

ඒ සඳහා කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය රථ 09ක් කැඳවා තිබුණි.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාරවණය වී නොමැත. පරීක්ෂණ සිදු කෙරේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.