මැනිං වෙළෙඳ පොල වෙලෙන්දන්ගෙන් කඩයක් සදහා ලක්ෂ 5ක්

අශන්ති වරුනසුරිය

පෑලියගොඩ මැනිං වෙළෙඳ පොල ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද්දේ යහපාලන රජය විසින් බවත් එදා රජය කඩයට කඩයක් දෙන එකගත්වය කින් ආරම්භ කරත් මේ රජය එම එකගත්වය නීති විරෝධි ආකාරයෙන් කඩ කර වෙලෙන්දන්ගෙන් කඩයක් සදහා ලක්ෂ 5ක් හා ලක්ෂ 2ක වශ⁣යෙන් මුදල් අය කරන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජුබර් රහුමාන් මහතා පවසයි.

එමෙන්ම කඩ තමන්ගේ ගජමිතුරුන්ට හා හෙන්චයියන්ට නොමිලයේ ලබා දෙන්න මේ රජය කටයුතු කරන බවද එය විවෘත කිරීමට නොහැකි වුනේත් දින 52 නීති විරොධි ආණ්ඩුව පත්වු නිසා බවද මුජුබර් මහතා පැවසුවේය.

ආණ්ඩුව පත්ව වසරක් ගත වුණත් රට වෙනුවෙන් කිසිදු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සිදු කර නොමැති බවත් වත්මන් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යහපාලන කාලයේ ව්‍යාපෘති විවෘත කරමින් අනුන්ගේ දරුවන්ට උප්පැන්න දෙමින් සිටින බවද කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම මන්නාරමේ ඉදිකරන ලද සුළං විදුලි බලාගාරය අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරන බව විදුලිබල ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරත් එය ආරම්භ කරේ කුමන රජයෙන්ද මොන කාලයේදී ද යන්න කිසිම සදහනක් නොමැති බවද වැඩ බැරි මේ රජය අද අනුන්ගේ දරුවන්ට උප්පැන්න ලබා දෙමින් සිටින බවද පැවසුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.