මගීන්ට සිට ගෙන යෑම තහනම්. නීති කඩන්නන් අත්අඩංගුවට

පොදු ප්‍රවාහනයේදී අසුන් ප්‍රමාණයට පමණක් මගීන් රැගෙන යා යුතු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන පවසයි.

පොදු ප්‍රවාහන ධාවනය වන අවස්ථාවේදී කිසිදු මගීයෙකු සිටගෙන ගමන් නොකළ යුතු බව සදහන් කරමින් මගී පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගන්නා වාහන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ උපදෙස් අඩංගු ලිපියක් පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමු කරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන සඳහන් කරයි.

මෙම නීති කඩ කරන්නන් හට 1897 අංක 03 දරණ නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කළ හැකි බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සිය ලිපිය මගින් පොලිස්පතිවරයා වෙත දැනුම් දී ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.