පාස්කු ඉරුදින ජනාධිපති කොමිසමට හිටපු ඇමති කඩු රැගෙන එයි

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා අද (14) දින පැමිණි හිටපු තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල් හලීම් මහතා කඩු කිහිපයක් කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ ඔහු විසින් පසුගිය රජය කාලය තුළදී සිදු කර ඇතැයි කියන ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අද දින සාක්ෂි ලබාදීමට කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී දැනට නඩු භාණ්ඩ ලෙස තිබු කඩු කිහිපයක් කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය.

හිටපු අමාත්‍යවරයා විසින් මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පවසා තිබුනේ මුස්ලිම් දේවස්තානයන්හි ඇති සුසාන භුමියන්හි තණකොළ කැපීම සඳහා යම් යම් උපකරණ මුස්ලිම් දේවස්ථාන තුළ ඇති බවට සිදු කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.