පළාත් සභා මැතිවරණය හැකි ඉක්මනින් පවත්වන ලෙස අගමැතිගෙන් උපදෙස්

පළාත් සභා මැතිවරණය හැකි ඉක්මනින් පවත්වන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජාතික මැතිවරණ කොමිසමට උපදෙස් දී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිසමට ද උපදෙස් දී තිබේ.

අද පෙරවරුවේ කොළඹ 07 හි පිහිටි සිය නිවසේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී අග්‍රාමාත්‍ය රාජපක්ෂ මහතා මෙම නියෝග නිකුත් කර තිබේ.

පැරණි හෝ නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාව සොයා බැලීම මැතිවරණ කොමිසමට පැවරී ඇත.

පවත්නා මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියා පටිපාටීන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට අධීක්ෂණය කළ යුතු බව කොමිසමේ සාමාජිකයින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දන්වා තිබුණි.

අවශ්‍ය නීති සංශෝධනය කිරීමෙන් පසු පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීම හා නව ක්‍රමය යටතේ අනාගත මැතිවරණ පැවැත්වීම වඩාත් සුදුසු බව ඔවුහු තවදුරටත් පෙන්වා දුන්හ.

පවත්නා මැතිවරණ නීතිය සංශෝධනය කළ යුතු බව සඳහන් කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුවේ සහාය අවශ්‍ය බවයි.

කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින්ට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍ය රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් සභානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.