මහනුවර නගර සීමාවේ පාසල් කිහිපයක් ලබන සතියේ යළි විවෘත වෙයි

කොවිඩ් වසංගතය සමග  වසා දමා තිබූ මහනුවර නගර සීමාවේ පාසල් කිහිපයක් ලබන සතියේ සිට නැවත විවෘත කිරිමට කටයුතු යොදා ඇත.

වසා දැමූ පාසල් 45 න් පාසල් 42 ක් සඳුදා (14) නැවත විවෘත කරන බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මහතා පැවසීය.

නොවැම්බර් 25 සිට දෙසැම්බර් 04 දක්වා මහනුවර පාසල් 45 ක් වසා දැමීමට සිදු විය.මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා පසුගිය සතියේ නිවේදනය කළේ පාසල් අද (11) දක්වා වසා තබන බවයි.

මහනුවර  පාසල් හැරුණු විට කල්මුනේ අධ්‍යාපන කලාපය, දඹුල්ල  අධ්‍යාපන කලාපය, ගාල්ල අධ්‍යාපන කලාපය සහ පාසල් වසා දමා ඇත.

බස්නාහිර පළාතේ සහ අධ්‍යාපන කලාප හැරුණු විට සියලුම පාසල් නොවැම්බර් 23 වන දින අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා නැවත ආරම්භ කරන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, සමහර පාසල් සැලසුම් කළ පරිදි නැවත විවෘත කිරීමට නොහැකි වූ හෙයින්, 2021 ජනවාරි 18 සිට 27 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ  විභාග කල් දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සිදුවිය.

පසුව සාමාන්‍ය පෙල විභාගය 2021 මාර්තු 01-11 දින සිට විභාග පැවැත්වෙන බව අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.