ඇමරිකාවෙන් කොවිඩ් එන්නත භාවිතයට අනුමැතිය

අමෙරිකානු අහාර සහ ඖෂධ පාලනාධිකාරිය  විසින් කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව නිෂ්පාදනය කළ එන්නත එරට හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමත කර ඇත.

පැය 24 ක කාලය තුළ එක්සත් ජනපදයේ මරණ 3,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා විමෙන් පසුව මෙම නිර්දේශය ලබා දී ඇත.

සාමාජිකයින් 32 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් විසින් මෙම අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවද විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.