ගම්පොල රෝහලේ වෛද්‍යවරු සහ හෙදියන් නිරෝධායනයට

වෛශනී වෙල්රාජ්

වෛද්‍යවරයකුට කොවිඩ් ධනාත්මක වීම නිසා ගම්පොල ශික්ෂණ රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 80 කට වැඩි පිරිසක් නිරෝධායනයට යොමු කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, වෛද්‍යවරයා නිරෝධායන නීතිය උල්ලංගනය කර ඇති අතර, ඔහු හඳුනා ගැනීමට පෙර ගම්පොල රෝහලේ සීමාවාසික පුහුණුව අවසන් කිරීම සනිටුහන් කිරීම සඳහා ස්ථාන කිහිපයක සමුගැනීමේ සාද පවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස ගම්පල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් 50 ක්, හෙදියන් 19 ක් සහ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 19 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇත.

මේ වන විට වෛද්‍යවරයාගේ පළමු සම්බන්ධතා හඳුනා ගැනීම සඳහා සම්බන්ධතා සොයා ගැනීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.