ශානිගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතාගේ නීතිඥවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනුකර තිබේ.

ඒ ශානි අබේසේකර මහතාව අත්අඩංගුවට ගැනීම අභියෝගයට ලක් කරමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.