බදු නැතිව එතනෝල් ලී.ලක්ෂ 13ක් දියර ඉසින සඳහා නිදහස් කරයි  

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

covid-19 ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා සනීපාරක්ෂක දියර (sanitizer) නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය එතනෝල් (මද්‍යසාර ස්ප්‍රිතු)ලීටර් 13 ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිදහස් කර ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා Colombo Gazette වෙත ප්‍රකාශ කළේ ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සුරාබදු නිදහස් කර ඇති අතර පෞද්ගලික ආයතන සඳහා අවම සුරා බද්දක් යටතේ නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

ඒ අනුව අවමය රුපියල් 100 ක සුරා බද්දට යටත්ව රාජ්‍ය සමාගම් සඳහා එතනෝල් (මද්‍යසාර ස්ප්‍රිතු) ලීටර 5,20000 ක්ද, පෞද්ගලික සමාගම් සඳහා එතනෝල් (මද්‍යසාර ස්ප්‍රිතු) ලීටර 5,76020 ක්ද වශයෙන් එතනෝල් ලීටර් ලක්ෂ 11 ක් පමණ නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබා දී තිබේ.

මෙයට අමතරව ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ විශේෂ කාර්ය බලකායට,ත්‍රිවිධ හමුදාවට,සෞඛ්‍ය අංශයට,වෙනත් අමාත්‍යංශ,දෙපාර්තමේන්තු මෙන්ම අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ද එතනෝල් (මද්‍යසාර ස්ප්‍රිතු) ලීටර එක් ලක්ෂ 81,632 ක ප්‍රමාණයක් නිදහස් කිරීමට අවසර ලබා දී තිබුණි.

සුරාබදු නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙලෙස සැලකිය යුතු එතනෝල් (මද්‍යසාර ස්ප්‍රිතු) ලීටර ප්‍රමාණයක් සනිපාරක්ෂක දියර ඉසින (sanitizer) නිෂ්පාදන සඳහා නිදහස් කර තිබියදී බාල ප්‍රමිතියකින් යුත් දියර ඉසින (sanitizer) වෙළඳ පොළේ ඇති බවට පැමිණිලි කිහිපයක්ම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබී ඇති බවයි.

බාල ප්‍රමිතියෙන් යුත් දියර ඉසින (sanitizer) වැටලීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් මේ වන විටත් යොදවා ඇති බව නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.