හිරුණි වැලැන්සියා මැරතන් තරඟය පැය 2යි විනාඩි 36 තත්පර 16 නිම කරයි

ස්පාඤ්ඤයේ පැවැති වැලැන්සියා මැරතන් තරගය පැය 2යි විනාඩි 36 තත්පර 16 කින් නිමා කිරිමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකා හිරුණි විජයරත්න සමත් වුණාය.

එය මෙරට මළල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ කාන්තා මැරතන් ඉසව්වක  දෙවන හොඳම වාර්තාව ලෙස සටහන් වන බව ක්‍රිඩා අමාත්‍යංශය ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

වැලැන්සියා මැරතන් තරගය ස්පාඤ්ඤයේ වැලැන්සියා සිටි හෝල් හිදි පැවැත් වෙයි

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.