ක්‍රීඩාවට කිසිදු දේශපාලන මැදිහත් වීමක් නැහැ – නාමල් රාජපක්ෂ

අශන්ති වරුණසුරිය

වත්මන් පරිපාලනය යටතේ ක්‍රීඩාවට දේශපාලන මැදිහත්වීමක් සිදු නොවන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අද තරයේ කියා සිටියේය.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ රජය මැදිහත් වන්නේ ක්‍රීඩා ආයතනවල මූල්‍ය කටයුතු වල විනිවිදභාවය සහතික කිරීම සඳහා පමණක් බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය ඇතුළු ක්‍රීඩා ආයතන දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන බව ද ඔහු පැවසීය. “මම විශ්වාස කරනවා අපි ක්‍රීඩා ආයතනවල කටයුතුවලට මැදිහත් නොවිය යුතුයි” කියා. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ විපක්ෂය විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.