කොළම්බු ඩොක්යාඩ් සමාගමෙන් අති නවීන නාවික යාත්‍රාවක්

ගැඹුරු මුහුදේ සන්නිවේදන හා විදුලි රැහැන් එළිමත්, අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා භාවිතා කෙරෙන නවීන තාක්ෂණයෙන් යුක්ත යාත්‍රාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමට කළම්බු කොළම්බු ඩොක්යාඩ්(Colombo Dockyard PLC)සමාගම සුදානම් වෙයි.

මෙම යාත්‍රාව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ප්‍රංශයේ ඔරේන්ජ් මැරීන් (Orange Marine) සමාගමේ ඉල්ලීම පරිදිය.
ප්‍රංශයේ ඔරේන්ජ් මැරීන් (Orange Marine) සමාගම අන්තර් මහද්වීපික හා කලාපිය විදුලි සන්නිවේදන සම්බන්ධතා ඇති කිරීමේ කටයුතු සිදුකරනු ලබන ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයකි.

කළම්බු ඩොක්යාඩ්(Colombo Dockyard PLC)සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ඩී.වී.අබේසිංහ මහතාත් ප්‍රංශයේ ඔරේන්ජ් මැරීන් (Orange Marine) සමාගමේ  ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ඩීඩියර් ඩිලාඩ් මහතාත් ඒ සම්බන්ධ අදාල ගිවිසුමට පසුගිය දා අත්සන් තැබීය.

මෙම අති නවීන යාත්‍රාව දිගින් මීටර් 100ක්ද,එහි ධාරිතාව ටොන් 1800ක්ද වන අතර යාත්‍රාව පැයකට මුහුදු සැතපුම් 14.5ක වේගයෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතී.  මෙම යාත්‍රාවේ මුලික සැලැස්ම සහ නිෂ්පාදන ආකෘතිය නොර්වෙහි VARD සැලසුම් ආයතනය මගින් සපයන අතර Bureau Veritas ආයතනය මෙහි නිමැයුම ශ්‍රේණිගත කිරීමත් ප්‍රංශ ධජ පරිපාලනය යටතේ නිර්මාණය හා නිෂ්පාදනය සිදු කිරීමටත්  නියමිතයි.

මෙම නෞකාව පරිසර හිතකාමී ලෙස නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. කළම්බු ඩොක්යාඩ්(Colombo Dockyard PLC)සමාගම මෙයට පෙර 2019 වසරේදී සන්නිවේදන හා විදුලි රැහැන් එළීමට භාවිත කරනු ලබන නෞකාවක් ජපානයට නිෂ්පාදනය කර භාර දෙනු ලැබූ අතර එම සමාගමේ ආක්‍රමණශීලි අලෙවිකරණ උත්සාහයන්ගේ ප්‍රථිපලයක් වශයෙන් යුරෝපයේ ආයතනයක් සමග කරනු ලබන දෙවන නිෂ්පාදනය මෙය වෙයි.

කළම්බු ඩොක්යාඩ්(Colombo Dockyard PLC)සමාගම සහ ජපානයේ ඔනෝ මිචි සමාගම මේ වනවිට එක්ව කටයුතු කරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.