මහනුවර නගරයේ පාසල් සතියක් වැසේ

මහනුවර නගරයේ සියලු පාසල් තවත් සතියක කාලයක් වසාතැබිමට තීරණය කර ඇත.

එම පාසල් එළඹෙන 11 වනදා දක්වා වසාතැබෙන බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ. ගමගේ මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව මහනුවර නගර සභා බලප්‍රදේශයේ පිහිටි පාසැල් 45ක් සහ අකුරණ ප්‍රදේශයේ පාසැල් 05ක් දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා දක්වා වසා තැබේ.

කොවිඩ් වසංගතය සම්බන්ධයෙන් සලකා බලා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසැල් ලබන සඳුදා (07) දක්වා වසා තැබීමට පසුගිය සතියේදී තීරණය විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.