ග්‍රෑන්ඩ් හයට් ව්‍යාපෘතියේ අක්‍රමිකතා සොයා බැලීමට කමිටුවක්

ග්‍රෑන්ඩ් හයට් ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වූ චීන ලංකා (පුද්) සමාගමේ පෙර සිටි කළමණාකාරිත්වයේ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව විමර්ශනයට සාමාජිකයින් හයකින් යුත් කමිටුවක් පත් කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ හිටපු රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී ශ්‍රී ලංකා රක්‍ෂණ සංස්ථාව, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන චීන ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම විසිනි. ග්‍රෑන්ඩ් හයට් හෝටලය 2016 පළමු කාර්තුවේදී විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, 2015 කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසුවේ, 2015 ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව, යහපාලන රජය විසින් ග්‍රෑන්ඩ් හයට් ව්‍යාපෘතිය ඇතුළු පසුගිය රජයේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් අවසන් කර ඇති බවයි.

හිටපු යාපාලන රජය විසින් පත් කරන ලද චීන ලංකා (පුද්) සමාගමේ නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කිසිදු සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර නව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබේ. එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස ග්‍රෑන්ඩ් හයට් ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ සමහර සමාගම් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු පැවසීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.