බන්ධනාගාර කෝලහාලයට විපක්ෂය ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ කෝලහාලයෙන් සිදුවූ මරණ අටක් දක්වා වැඩිවීම නිසා විපක්ෂය ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තුවට කියා සිටියේ රජයේ නිලධාරියෙකුගේ නායකත්වයෙන් යුත් පරීක්ෂණයක් පිළිගත නොහැකි බවයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බව ඔහු පැවසීය. බන්ධනාගාරය තුළ වෛරසය පැතිරීම නිසා ඇතැම් රැඳවියන් PCR පරීක්ෂණ ඉල්ලා සිටීමෙන් පසුව කෝලාහලය ඇති වූ බව ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

මෙම සිද්ධියෙන් තවත් රැඳවියන් මියගොස් තුවාල ලබා ඇති බවට වාර්තා පවතින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුන (ජේවීපී) නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.