අතුරුදහන් වූවන්ට යුක්තිය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ගැටුම්වලදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ලැබුණු පැමිණිලි හා තොරතුරු ලැයිස්තුවක් නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව රටේ බලධාරීන් විසින් එම පවුල්වලට යුක්තිය, සත්‍යය සහ වන්දි ගෙවිය යුතු බව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය පවසයි.

2020 නොවැම්බර් 26 වන දින අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) “අතුරුදහන් වූවන්ගේ” ලැයිස්තුවක් සිය කාර්යාල වෙත නිකුත් කළේය.

සිවිල් හෝ දේශපාලන නොසන්සුන්තාව හේතුවෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල ඇති වූ ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් ගණන් නොගත් අය බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වීමට යටත් වී ඇති බව හෝ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් හෝ අතුරුදහන් වූවන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති පොලීසිය මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත්ය.

විවිධ අතීත ක්‍රියාදාමයන් මගින් ලබාගත් “අතුරුදහන් වූවන්” සම්බන්ධ දත්ත එක්රැස් කිරීමට සහ නව පැමිණිලි ලැබීමට OMP හට වරමක් ඇත. ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දැන් ඔවුන් අතුරුදහන් වූ තත්වයන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ යුතු අතර, ඔවුන්ගේ ඉරණම සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී වගකීමක් ඇතැයි සැක කරන ඕනෑම අයෙකු හඳුනා ගෙන අදාල නීතිමය පියවර ගත යුතු බව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් මහලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ඩේවිඩ් ග්‍රිෆිත්ස් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.