වෘත්තීය සමිති අටක වනජීවී නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයක

වෛශනී වෙල්රාජ්

වෘත්තීය සමිති අටකට අනුයුක්ත වනජීවී නිලධාරීන් දිවයින පුරා ටෝකන් වැඩ වර්ජනයක් දියත් කර ඇත.

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නල්ලතන්නිය වනජීවී කාර්යාලයේ ප්‍රභාෂ් කරුණාතිලක මහතා කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට පැවසුවේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් වනජීවී රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායකගේ ක්‍රියාමාර්ගයට විරෝධය පළ කරමින් මෙම වැඩ වර්ජනය දියත් කර ඇති බවයි.

විරෝධතා දැක්වූ වනජීවී නිලධාරීන් චෝදනා කරන්නේ පොලොන්නරුවේ ගංවතුර තැනිතලා ජාතික වනෝද්‍යානය හරහා මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට උත්සාහ කරන බවත්, ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ ගොවිතැන් හා ගවයින් තණබිම් සඳහා ඉඩම් වෙන් කිරීමට උත්සාහ කරන බවය.

ජාතික වනෝද්‍යානය භාර වනජීවී නිලධාරීන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගයට විරෝධය පළ කර ඇති අතර, මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඊයේ පොලොන්නරුවේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිසානායක මහතා හමුවී ඇත.

පරිසරයට අහිතකර වන ඔහුගේ තීරණ පිළිගැනීමට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඔවුන්ට තර්ජනය කරන බවට පවසන වනජීවී නිලධාරීන් විරෝධතාවයෙන් තම විරෝධය ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

එය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ජාතික වනෝද්‍යානයේ පරිසරයට විශාල හානියක් සිදුවන බැවින් වනජීවී නිලධාරීන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ගනු ලබන තීරණ පිළිගන්නේ නැති බව කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.