ඇ.ජොන්ස්ටන්ගේ මත්පැන් බලපත්‍රය මු.අ.ලේකම්ගේ අනුමැතිය මත නිදහස් වුවක්

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

රුපියල් කෝටි 100කට අධික බදු වංචාවක් හේතුවෙන් සීල් තැබු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට අයත් වයඹ ඩිස්‌ටලරීස්‌ සමාගමේ බලපත්‍රය යලි නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් වරයා බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

රජයට ලැබිය යුතු බදු මුදල වාරික ක්‍රමයක් යටතේ එම මුදල නැවත අයකර ගැනීමේ කොන්දේසියකට යටත්ව අදාල බලපත්‍රය නැවත ලබා දුන් බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් ආරියදාස බෝදරගම මහතා පවසයි.

එහෙත් අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධිකරණ නිළධරියෙකු ප්‍රකාශ කළේ අමාත්‍යවරයා අදාළ බදු මුදල එකවරම රජයට ගෙවීමට කටයුතු කිරීම නිසා මත්පැන් නිෂ්පාදන බලපත්‍රය නැවත ලබා දුන් බවය.

රුපියල් කෝටි 100කට අධික බදු වංචාවක් සිදු වු බව පවසමින් පසුගිය රජය සමයේ එම ආයතනයට සීල් තැබිමටයි කටයුතු කළේය. සුරා බදු කාර්යාලයට කලයක සිටම වයඹ ඩිස්‌ටලරීස්‌ සමාගමේ බලපත්‍රය නිදහස් කරන ලෙසට විවිධ ඉල්ලීම් සිදු කර තිබිණි. ඒ අනුව එම බලපත්‍රය නිදහස් කිරීමට පියවර ගත් බව එහි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සදහන් කළේය.

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ පවුලේ ව්‍යාපාරයක් වන වයඹ ඩිස්‌ටලරීස්‌ සමාගමේ බලපත්‍රය 2015 වසරේ මැයි මාසයේ අහෝසි කිරීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබුණි.

ඒ අනුව සුරා බදු සම්බන්ධ නීති රීති කඩකිරීම නිසා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වයඹ අරක්කු නිෂ්පාදන ආයතනයට අයත් බලපත්‍ර තුනක් අත්හිටවු අතර එම ආයතනයට චෝදනා 11ක් චෝදනා පත්‍රයක් භාර දී තිබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.