මත්පැන් කාලේ බෝතල් මි.70ක් වසරකට පරිසරයට මුදාහරි

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

මත්පැන් කාලේ බෝතල් වසරකට මිලියන 70 කට (කෝටි 7)කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මත්පැන් ලෝලීන් විසින් පරිසරයට මුදාහරින බවට බවට සිදුකරනු ලැබූ සමීක්ෂණයකින් හෙළිවී ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යංශය පවසයි.

අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා Colombo Gazette වෙත ප්‍රකාශ කලේ එම මත්පැන් කාලේ බෝතල් යළි එකතු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙසට අදාල මත්පැන් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවට දැනුම් දුන් අතර එසේ කිරීමට අපෝසත් වුවහොත් ලබන වසරේ සිට මත්පැන් කාලේ බෝතල් තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නා බවය.

මෙලෙස මත්පැන් බෝතල් මිලියන 7 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පරිසරට මුදාහරිනු ලබන්නේ එක් මත්පැන් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවකින් පමණක් වන අතර තවත් එවැනිම කර්මාන්ත ශාලා කිහිපයක්ම ක්‍රියාත්මකව පවතී.

ඒ අනුව ලබන ජනවාරියේ සිට මාස 6 ක් තුළ මෙම මත්පැන් කාලේ බෝතල් සම්බන්ධව විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරිපත් කරන ලෙසට අදාල මත්පැන් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා වෙත දැනුම් දී ඇති අතර එසේ ක්‍රියා කිරීමට කටයුතු නොකළහොත් අනිවාර්යෙන්ම මත්පැන් කාලේ බෝතල් තහනම් කරන බවයි පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.