හෙට සිට විශේෂ කාර්යාල දුම්රිය ධාවනයට

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කරමින් හෙට (23) සිට විශේෂ කාර්යාල දුම්රිය ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. එම දුම්රියන් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් හුදකලා කළ ප්‍රදේශවල නොනවත්වා ධායනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන ලෙස කොළඹ කොටුව, පොල්ගහවෙල, රඹුක්කන, මහනුවර, ගනේවත්ත, මහව වේ. ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය නොනවත්වන ස්ථාන වන්නේ මරදාන, දෙමටගොඩ, කැලණිය, වනවාසල, හොරපේ, රාගම,වල්පොළ, බටුවත්ත ය. හලාවත මාර්ගයේ දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන වන්නේ කොටුව සිට හලාවත, පුත්තලම ය.

හලාවත මාර්ගයේ දුම්රිය නොනවත්වන දුම්රිය ස්ථාන වන්නේ මරදාන, දෙමටගොඩ, කැලණිය, වනවාසල, හොරපේ, රාගම, පේරලන්ද, කූරණ, මීගමුව, කට්ටුව ය වේ. කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන වන්නේ කොටුව සිට කොස්ගම, අවිස්සාවේල්ල ය.

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය නොනවත්වන ස්ථාන වන්නේ මරදාන, බේස්ලයින් වේ. මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ කොටුව සිට පානදුර, කළුතර, අළුත්ගම, හික්කඩුව, ගාල්ල, මාතර, බෙලිඅත්ත වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.