කැනඩාව සහ එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රථම මාධ්‍ය නිදහස සම්මානයට ලංකාවත්

කැනඩාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය පිලිප් ෂැම්පේන් සහ එක්සත් රාජධානියේ රාජ්‍ය සහ විදේශ ප්‍රධාන ලේඛම් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සංවර්ධන කටයුතු සහ සවර්ධන කටයුතු පිළිබද රාජ්‍ය ලේකම් ඩොමිනික් රාබ් කැනඩානු එක්සත් රාජධානි මාධ්‍ය නිදහස් සම්මානයේ ජයග්‍රාහකයා නම් කර ඇත.

ලොව පුරා මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් හඬ නගන සහ එය අපේක්ෂා කරන මාධ්‍යවේදීන් පුද්ගලයින් සහ සංවිධාන සදහා ගරු බුහුමන් පිදීමේ ආමුණින් මෙම සම්මාන උළෙල ආරම්භ කර ඇත.

ගෝලීය නාම යෝජනා 60කට අධික පිරිසක් අතුරින් පස් දෙනා අතරට ආචාර්ය රංග කලංසුරිය ද යෝජනා වී ඇත. ආචාර්ය රංග කලන්සුරිය යනු මාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව මාධ්‍ය නිදහස සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ප්‍රවර්ධනය කල අයෙක් ලෙස ඔවුන් හඳුන්වා දෙයි.

ඔහු දැනට ශ්‍රී ලංකාව මියන්මාරය පකිස්ථානය පිලිපීනය ඉන්දුනිශියව යන රට වල ප්‍රතිපත්ති උපදේශනය, පරීක්ෂණ සහ ධාරිතා වර්ධනය යන ආදිය අධික්ෂනය කරන ඉන්ට්‍රනැෂනල් මිඩියා ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයේ කාලාපීය උපදේශක ලෙස සේවය කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.