නත්තල් සැමරුම් රටේ තත්වය අනුව වෙනස් වන ලකුණු

වෛශනී වෙල්රාජ්

කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය පිළිබඳ සමාලෝචනයක් පැවැත්වීමෙන් පසු ලංකාවේ ඉදිරියට එන උත්සව සමය ගැන තීරණයක් ගන්නා බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසයි.

දෙසැම්බර් මාසයේ එළඹෙන නත්තල් උත්සවය සමයේ දී නිරෝධායන සීමා ලිහිල් කිරීමේ තීරණය මේ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් එම කාල සීමාවේදී රටේ පවතින තත්ත්වයත් සමඟ සමාලෝචනය කිරීමට නියමිතය.

පවුල් එක්රැස්වීම් සහ මහජන උත්සව ඇතුළුව සමූහ උත්සව සීමාවක් සහිත උත්සවවලට දෙසැම්බර් මාසයේ උත්සව සමය සඳහා ඉඩ ලබා දෙන්නේද? යනුවෙන් කොළඹ ගැසට් පත්‍රය සිදු කල විමසීමට පිළිතුරු දෙමින් ප්‍රධාන වසංගත රෝග අංශ ප්‍රධානී වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පැවසුවේ මෙම කාල සීමාව තුළ රට තුළ කොරෝනා වෛරස් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ මට්ටම මත මෙම තීරණය රඳා පවතින බවයි.

දෙසැම්බරයේ උත්සව සමය සඳහා සැමරුම් සඳහා අවසර දීම සඳහා ලිහිල් කළ හැකි නිරෝධායන සීමාවන් පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සලකා බලනු ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ අනෙකුත් නිලධාරීන් විසින් ගනු ලබන බව වෛද්‍ය සමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.