විශේෂ විගණන වාර්තාවක් අධ්‍යනයට කෝප් කමිටුව හෙට රැස්වේ

කොවිඩ් අර්බුදය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ කෝප් කමිටුව හෙට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

කෝප්කමිටු සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැවසුවේ සෞක්‍ය රෙගුලාසි වලට යටත්ව කෝප් කමිටුව පවත්වන බවය.

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ සහ ව්‍යපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරීන් 7දෙනෙක් හෙට පාර්ලිමේන්තුවට කැදවා ඇත.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ශක්‍යතා අධයනය සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සිදුකර විශේෂ විගණන වාර්තාවක් හෙට දිනයේදී අධ්‍යනයට ලක් වන බවද සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් පැවසිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.