පාසැල් ඇරඹෙන දවස ගැන ඇමතිවරයා පවසයි

බස්නාහිර පළාතේ සිට මේවන විට හුදෙකලා කොට නොමැති ප්‍රදේශවල පාසැල්වල 6 වන ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා වූ පාසැල් මෙම මස 23 වෙනිදා යලි ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පිරිස් පවසයි.

නොවැම්බර් මස 23 වෙනිදා බස්නාහිර පලාතේ පිහිටි පාසැල් තෙවන පාසැල් වාරය සඳහා පාසැල් විවෘත කිරීම සිදු නොකරේ. පිට පලාත්වල සිසුන්ට බස්නාහිර පළාතේ පාසැල්වලට ඒමට අවසර හිමි වන්නේද නැත. බස්නාහිර පලාතෙන් පිට සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල මේ වන විට හුදෙකලා කොට ඇති ප්‍රදේශයක් වේ නම් ඒ ප්‍රදේශවල පාසැල් 23 වෙනිදා විවෘත වන්නේ නැත.

ඒ අනුව අනෙක් ප්‍රදේශවල පිහිටි සියලුම පාසැල් වල 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා වූ පාසැල් මේ මස 23 වෙනිදා විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා” යැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්.පිරිස් අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ජාවකට එක්වෙමින් පැවසීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.