කොරෝනා සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයටත් ආක්‍රමණය කරයි

කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ ව්‍යායාම ශාලාවක සේවකයෙකු කොරෝනා වෛරසය ධනාත්මක වී ඇත. හෝටලය පැවසුවේ සේවකයා ඇන්ග්සානා ජිම් එකට අනුයුක්ත කර ඇති බවය.

සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් එවැනි කාල නිෂ්කාශනයක් ලබා ගන්නා තෙක් ඇන්ග්සානා ජිම් එක තාවකාලිකව වසා දමා ඇත.

සේවකයාගේ පළමු හා දෙවන සම්බන්ධතා හඳුනාගෙන ඇති අතර PCR පරීක්ෂණ සිදුකරන බව හෝටලය පවසයි.

සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය පැවසුවේ පූර්වෝපාය පියවරක් ලෙස හෝටලය තුළ නිරාවරණය විය හැකි ප්‍රදේශ හුදකලා කර විෂබීජහරණය කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.