සති අන්තයේ සියලු දුම්රිය ගමන් අවලංගු

නොවැම්බර් මස 14 හා 15 යන දෙදින තුළ ධාවනයට නියමිතව තිබූ සියලුම මගී දුම්රිය අවලංගු කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එම්. ජේ. ඩී ප්‍රනාන්දු මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඉන්පසුව නොවැම්බර් මස 16 වන දින සුපුරුදු පරිදි දුම්රිය ධාවනය වේ.

එමෙන්ම සියලු කාර්යාල දුම්රිය හා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ද එදින දුම්රිය ධාවනය කෙරේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.