2020 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත TNA වර්ජනය කරයි

2020 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ඡන්දය වර්ජනය කිරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය (ටීඑන්ඒ) තීරණය කර තිබේ. මෙම පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර විවාදයට භාජනය විය.

මෙම පනත් කෙටුම්පත “අමුතු” බවත් එය ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන විවිධ නීති විරෝධී ක්‍රියා වසන් කිරීමේ ක්‍රියාවක් බවත් ටීඑන්ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුමන්තිරන් මහතා පවසයි. ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් ලබාගෙන රටේ මූල්‍ය කටයුතු පරිපාලනය කිරීමට විධායක අනුමැතිය ලබා දෙමින් මූල්‍ය වර්ෂයකට පෙර විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතක් විවාද කළ යුතු බව ඔහු අද පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

2020 මුදල් වර්ෂය සඳහා නීතියක් සම්මත කර නැත. අනුමත කර ඇත්තේ ඇතැම් යෝජනා යනුවෙන් ඔහු පැවසීය. එවැනි යෝජනා මගින් අරමුදල් ලබා ගැනීම අනුමත කරනු ලබන්නේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා නොව නිශ්චිත මහජන සේවාවන් සඳහා පමණක් බව ඔහු පැවසීය. ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංගනය කරමින් රජය මේ වසරේ සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන ගිය බව සුමන්තිරන් මහතා පැවසීය.

2020 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත රජයේ නීති විරෝධී කටයුතු අනුමත කිරීමේ උත්සාහයක් බව ඔහු පැවසීය. එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ පනත් කෙටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහභාගී නොවන බව ඔහු පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.