අද දිනයේ 05වන කොවිඩ් මරණයත්. සමස්තය මරණ සංඛ්‍යාව

අද දිනයේ 05වන කොවිඩ් මරණයත්. සමස්තය මරණ සංඛ්‍යාව 41ක් Update 20:30pm

අද දිනයේදී වාර්තා වන 05 වන කොවිඩ් ආසාදිත මරණය වාර්තා වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 41 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

——————————————————————————————

තවත් කොරෝනා මරණ 4ක්. මුළු ගණන 40ක් 17:40pm

අද (10) දින සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තවත් කොරෝනා මරන 4ක් සිදු වී ඇත. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 40 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

වයස 45 සිට 63 දක්වා සිව් දෙනෙකු මීට අයත් මාතර ඉන් එක් අයෙකුගේ අනන්‍යතාවය තවමත් හඳුනාගෙන නොමැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.