බස් ගාස්තු සියයට 50 කින් වැඩි කිරීමට සැලසුම්

අශන්ති වරුනසුරිය

අදාළ ප‍්‍රදේශවලට පමණක් බස් ගාස්තු සියයට 50 කින් වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව පොදු ප‍්‍රවාහන සේවා සදහා කොවිඞ් ප‍්‍රවාහන ප‍්‍රතිපත්තියක් සකස් කරමින් සිටින බව විෂයභාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලූම් අමුණුගම විමසීමට පිළිතුරු දෙමින් පැවසීය.

එම ප‍්‍රතිපත්තියට අනුව සාමාන්‍ය බස්රථ ගාස්තුව සියයට 50 කින් වැඩි කිරීමට අවසර ලබා දෙන බවද කොවිඞ් ප‍්‍රවාහන ප‍්‍රතිපත්තිය කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලබන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් අවස්ථානුකූලව නියම කරන ප‍්‍රදේශවල පමණක් බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලූම් අමුණුගම වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.