කසළ කන්ටේනර් 82ක් එංගලන්තයට

පසුගිය කාල සීමාවේදී නීතිවිරෝධී ලෙස එංගලන්තයෙන් මෙරටට ගෙන්වා තිබූ කසළ බහාලූම් 242 ප‍්‍රතිනැව්ගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ තවත් බහාලූම් 82 ක් අද යළි එංගලන්තය බලා පිටත් කර හැරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.