තැපැල් හුවමාරුව වැසේ

වෛශනී වෙල්රාජ්

කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත. අහි සේවකයින් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා අසාදනය වීමෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව තැපැල්පති ජෙනරාල් රංජිත් ආරියරත්න මහතා කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට පැවසීය.

අනාවරණය වීමෙන් පසුව, වෙනත් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන ලද අතර, තවත් පුද්ගලයෙකු ධනාත්මක බව පරීක්ෂා කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.