ඉසුරුපාය තාවකාලිකව වසයි

කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයෙකු පැමිණි බවට හඳුනාගැනීමෙන් පසු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉසුරුපාය ගොඩනැගිල්ල තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් පැවසුවේ විෂබීජහරණ කටයුතු නිමවන තෙක් එම ගොඩනැගිල්ල වසා තැබෙන බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.