සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වූවන්ට රජයෙන් සහන

කෝවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වූවන් සදහා ලබා දුන් සහන පැකේජය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.
ඔහු අවධාරණය කරන්නේ සංචාරක කර්මාන්තය යලි යථා තත්වයට පත් වන තුරු මෙම සහන පැකේජය ක්‍රියාත්මක බවයි.
පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වෙත ලබා දුන් බදු සහන පැකේජය කෝවිඩ් 19 වසංගතය පැමිණීමට පෙර වසරක කාලයකට දීර්ඝ කෙරුණු අතර එම කාල සීමාව තවමත් ක්‍රියාත්මකයි.
ඊට අමතරව කෝවිඩ් 19 හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වූ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වූවන්ට සහන සැලසීම සදහා විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකක් ඉදිරිපත් කල බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.
ඒ අනුව 2019 මාර්තු වන විට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වී ඇති සංචාරක හෝටල් (වාසස්ථාන) අංශයේ හා ගමනාන්ත කළමනාකරණ සමාගම්, සංචාරක නියෝජිතයන්ගේ කාර්යය මණ්ඩල සදහා වැටුප් ගෙවීම සදහා ඇප රහිතව 4%ක ණය මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කෙරුණි..
ණය ආපසු ගෙවීම සදහා වසර දෙකක සහන කාලයක් සහිතව වසර 05ක කාලයක් ලබා දී තිබේ.
අවන්හල්, සංචාරක හිතකාමී ආහාර ගැනීමේ ස්ථාන, සම්බාහන, සුවතා මධ්‍යස්ථාන, කුළු බඩු උද්‍යාන, සංචාරක සාප්පු හා ජල ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථාන ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ලියා පදිංචි කර ඇති ආයතනවල සේවකයන්ට වැටුප්
ගෙවීම සදහාද මෙවැනිම ණය යෝජනාවලියක් ක්‍රියාත්මක බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කරයි.
මීට අමතරව අධිකාරියේ ලියා පදිංචි සංචාරක වාසස්ථාන වල ජල හා විදුලි බිල්පත් සදහා වසරක සහන කාලයක් රජය විසින් ලබා දී තිබේ.
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියා පදිංචි සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන්ගේ හා රියදුරන් වෙනුවෙන් රුපියල් 20,000 හා 15,000 ක දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.
මේ වන විට සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන් 1960කට අදාල දීමනාව ගෙවා තිබේ.
මෙතක් ඒ සදහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් 39,200,000කි.
අධිකාරියේ ලියා පදිංචි සංචාරක රියදුරන් සදහා රුපියල් 15000 ලබා දීමට තීරණය කර තිබුනද පළමු කැබිනට් පත්‍රිකාවේන් ආවරණය නොවූ පිරිසක් සිටි බැවින් දෙවන කැබිනට් පත්‍රිකාව මගින් එය ආවරණය කර ගෙවීම් කටයුතු මේ වන විට
සිදු කෙරෙන බවද ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.
මීට අතරව පළාත් සභාවල ලියා පදිංචි වී සිටින රියදුරන් හා මාර්ගෝපදේශකයන් සදහා මෙම එක්වරක් පමණක් ගෙවනු ලබන දීමනාව ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.
එමෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත සියලුම වාහන කල්බදු සදහා වසරක සහන කාලයක් ලබා දීමටද පියවර ගෙන තිබේ.
මෙම සහන ක්‍රියාත්මක කරන අතරම සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වූවන් සදහා යලි සංචාරක ව්‍යාපරය ආරම්භ කෙරන තුරු විකල්ප ආදයම් උත්පාදන වැඩපිළිවෙලක් හදුන්වා දීමටද රජය අපේක්ෂා කරන අතර ඒ සදහා අමාත්‍යංශ මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බවද අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.