පාසැල් නිවාඩුව තවත් දීර්ඝ කෙරේ

03 වන වාරය සඳහා පාසැල් ආරම්භ කිරිම සති දෙකකින් කල් දමන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා පවසයි. ඒ අනුව නව පාසැල් වාරය නොවැම්බර් 23 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.

රටේ පවතින වත්මන් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් එම තීරණය ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.