සංචාරක නිවාස සහ කඳවුරු බිම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පාලනය කෙරෙන සංචාරක නිවාස සහ කඳවුරු බිම් ආශ්‍රිත සංචාරක කටයුතු තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ, අදාළ ස්ථානවල පහසුකම් වෙන් කරගත් සංචාරකයින් සඳහා විකල්ප දිනයන් වෙන්කර දීම පිළිබඳව ඉදිරියේ දී දැනුම්දීමට කටයුතු කරන බවය.

කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගත තත්ත්වය නැවත රට තුළ ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බව වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජී.සී.සූරියබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.