චීන PCR යන්ත්‍රය යතා තත්ත්වයට

අශන්ති වරුනසුරිය

තාක්ෂණික දෝෂයක් ඇතිව තිබූ මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේ පී.සී.ආර්. යන්ත්‍රයේ දෝෂ හඳුනාගැනීමෙන් පසුව එය නිවැරදි කර සිදුකළ පරීක්ෂණයෙන් බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵල ලැබුණ බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සිය ටුවිටර් ගිණුමේ සඳහන් කර ඇත.

එම යන්ත්‍රය අද දිනයේ සිට ක්‍රමයෙන් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත බවත් එසේම යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කර ඇති රසායනාගාරයද පරීක්ෂා කළ බව තානාපති කාර්යාලය පවසයි

යන්ත්‍රයේ දෝෂයක් ඇතිවීමෙන් පසුව එය නිවැරදි කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි ඉල්ලීම අනුව චීන තාක්ෂණක කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමෙන් පසු දෝෂය හදුනාගෙන තිබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.