ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමත කරන තුරු සීනෝෆාර්ම් ලංකාවේ භාවිතා නොකෙරේ

චීන සීනෝෆාම් එන්නත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO) විසින් හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමත කරන තෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා නොකරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සීනෝෆාම් එන්නත අනුමත කළ පසු එය ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා භාවිතා කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. බෝවන රෝග පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවේ සහ ජාතික ඖශධ නියාමන අධිකාරියේ (එන්එම්ආර්ඒ) සහාය ඇතිව එය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා භාවිතා කරනු ඇත.

එන්නතෙහි ආරක්ෂාව බෝවන රෝග පිළිබඳ කමිටුව සහ එන්එම්ආර්ඒ විසින් තීරණය කරනු ඇති බව වන්නිරච්චි මිය පැවසීය. “එන්නතෙහි ආරක්ෂාව සහතික වන තුරු මෙම එන්නත මහජනයාට භාවිතා නොකෙරේ”.

මෙම එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමත වූ වහාම ඒ පිළිබඳව භාවිතා කරන පුද්ගලයින් පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නා බව ඇය පැවසුවාය. සීනෝෆාම් එන්නත මෙතෙක් භාවිතා කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයින්ට පමණි.

මෙම එන්නතෙහි ආයු කාලය 2023 වන තෙක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය. සීනෝෆාම් එන්නත භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයින්ට එන්නත ලබා දීම සඳුදා ආරම්භ විය.

කොළඹ මහ නගර සභාව (සීඑම්සී) සීනෝෆාම් එන්නත ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයන් 4,000 ක් පමණ එන්නත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළේය. චීනය විසින් තෑගි කරන ලද සීනෝෆාර්ම් එන්නත් 600,000 ක් පසුගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.