සීදුවේ ගණිකා නිවාස දෙකක් වටලයි

සීදුව ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය  ගණිකා නිවාස දෙකක් වැටලීමෙන් පසු ලිංගික ශ්‍රමිකයන් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

මෙම ගණිකා නිවාස දෙක ස්පා ප්‍රතිකාර පහසුකම් සෙන ස්ථානයක්  ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ බව පොලිසිය පවසයි.

වැටලීමේදී ගණිකා නිවාස දෙක කළමනාකරණය කළ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

මෙම වැටලීමේදී ලිංගික ශ්‍රමිකයන් දෙදෙනෙකු ද අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් සිව්දෙනාම වයස අවුරුදු 38, 44, 45 සහ 55 යන වයස්වල පසුවන අය වන අතර ඔවුන් කැළණිය මීගොඩ සහ වත්තල ප්‍රදේශවල පදංචිකරුවන් බව සඳහන් .

සීදුව පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරික්ෂණ පවත්වයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.