අවුරුදු සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සඳහා අනුමත කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් මෙම මාර්ගෝපදේශ ආවරණය කරයි.

සමහර අවරුදු ක්‍රීඩා සඳහා පනවා ඇති සීමාවන් එයට ඇතුළත් ය.

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත හා කොවිඩ් රෝග  පාලනය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවේ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු නිවාඩු කාලය තුළ සංචාරක සීමාවන් පැනවීමට මෙතෙක් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, කොවිඩ් වෛරසය පැතිරීම සහතික කිරීම සඳහා විශාල රැස්වීම් තහනම් කරන බව ඇය පැවසුවාය.

නිවාඩු කාලය තුළ පවත්නා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ දැඩි ලෙස පිළිපැදීමට වගබලා ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

උත්සව සමයේ පවුල් එකමුතු වීම වළක්වන බැවින් සංචාරක සීමා පැනවීමට රජය උනන්දු නොවන බව ඇය පැවසුවාය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.