ආනන්ද විද්‍යාලයේ තවත් ආසාදිතයින් අනාවරණය වී නොමැත

වෛශනී වෙල්රාජ්

කොවිඩ් ආසාදිත ගුරුවරයෙකු ඊයේ අනාවරණය වීමෙන් පසු කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිසුන් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ සිදු කල පිසිආර් පරීක්ෂණ වලින් වෙනත් ආසාදිතයින් නොමැති බවට තහවුරු වී ඇත.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ වසංගත රෝග විද්‍යා වෛද්‍ය දිනුක ගුරුගේ මහතා කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට පැවසුවේ ආසාදිත ගුරුවරයාගේ සමීපතමයන් පිළිබඳව PCR පරීක්ෂණ සිදු කළ බවයි.

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ එක් ගුරුවරයෙකුට ඊයේ COVID-19 අසාදිත බවට හඳුනා ගත්තේය. කොළඹ මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වහාම සම්බන්ධතා සොයා ගැනීමක් සිදු කර ඇති අතර, ආසාදිත ගුරුවරයා සමඟ සම්බන්දතා පැවැත්වූ ගුරුවරුන් සහ සිසුන් හඳුනාගෙන තිබේ.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් එම්. බාලසූරිය කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට පැවසුවේ ආසාදිත පුද්ගලයා පාසල් නේවාසිකාගාරයේ පදිංචිව සිට ඇති බවයි.

ආසාදිත ගුරුවරයා සමඟ සම්බන්ධ වූ පාසලේ සියලුම සිසුන්, ගුරුවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ඊයේ PCR පරීක්ෂණවලට භාජනය කර ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.