දේශපාන පක්ෂයන්හි නම් ආගමික හෝ වාර්ගික දැයි සෙවීමට කමිටුවක්

මැතිවරණ කොමිසමේ ලියාපදිංචි පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂවල නිල නාමයන් ආගමික හෝ වාර්ගික වශයෙන් නම් කොට තිබේ ද යන්න සොයා බැලීම සඳහා අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පත්කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසන් සභාව පවසයි.

මෙහිදී එම කමිටුව විසින් අදාළ ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂයන්හි ව්‍යවස්ථාවට එවැනි වගන්ති ඇතුළත් කර තිබේද යන්න පිළිබඳව සොයා බලා මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දීම කමිටුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙයි.

මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු,මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සහ එම කොමිසමේ ලේකම්වරයෙකුගෙන් සමන්විත 5දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මෙලෙස පත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අතර පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයන්හි 2019 වසරට අදාළව මැතිවරණ කොමිසන් සභාවට ලබා දිය යුතු විගණනය කරන ලද ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් නොකළ දේශපාලන පක්ෂ 4ක් හඳුනාගෙන ඇත.

එම දේශපාලන පක්ෂ මේ මස 22 වැනිදාට පෙර අදාළ ගිණුම් වාර්තා මැතිවරණ කොමිසමට ලබා දීමට අපෝසත් වුවහොත් එම පක්ෂ පිළිගැනීම අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.